Montáže

byť VIDENÝ znamená BYŤ

  • Montáž všetkých typov reklám
  • Výroba a montáž konštrukcií na uchytenie reklamy na steny, strechy, stožiare a pod.
  • Montáže z rebríkov, plošiny, lešenia
  • Betónovanie základov, statické posudky, revízne správy reklám