Exteriér

byť VIDENÝ znamená BYŤ

Exteriér nálepky, veľkoplošná tlač

Exteriér nálepky, veľkoplošná tlač

Zopár ukážok: